ساعات کار شرکت پیکو : 8:30 صبح الی 16:30 عصر
ساعات کار فروشگاه پیکو: 9 صبح تا10شب
شماره همراه و تلگرام : ٠٩١٢٦٢٧٨١١٩
شماره تماس
01133111324 - 01133117255 - 01133119872 - 02144547194
01133111324
33114021 - 011
09356040807
300004021
picotoys@gmail.com
ساری، خیابان فرهنگ، روبروی اداره کل تربیت بدنی، پلاک ٥٢